Pierwsza biogazownia i największa farma fotowoltaiczna w Polsce to niedawne inwestycje Banku Pekao SA, który mocno stawia na finansowanie źródeł energii odnawialnej

P olska stoi przed koniecznością dokonania transformacji energetyki, budowy niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także wyeliminowania paliw stałych z ciepłownictwa. Eksperci są zgodni, że nieuchronnie zbliża się czas zastąpienia wyeksploatowanych elektrowni węglowych morskimi farmami wiatrowymi i energetyką jądrową oraz mało- i wielkoskalową fotowoltaiką, z wykorzystywaniem gazu jako paliwa w okresie przejściowym.
– Wysokie ceny energii wpłynęły z kolei na koszty produkcji aluminium, cynku i niklu. Metale te mają kluczowe znaczenie dla technologii odnawialnych, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao SA. – W rezultacie dalszy wzrost cen lub zakłócenia w dostawach tych metali mogą sprawić, że transformacja energetyczna stanie się bardziej kosztowna.
Wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia COVID-19 oraz kryzys na rynku surowców energetycznych mocno przemodelowały priorytety gospodarcze. Z kolei braki gazu w magazynach państw UE i rosnące ceny spowodowały dużą ostrożność inwestorów w planowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Unia ogłosiła plan wycofania się z importu surowców energetycznych z Rosji. W Polsce rząd zdecydował o prawie natychmiastowej rezygnacji z importu rosyjskiego węgla i gazu.
– Należy sobie postawić pytanie, czy nie przyspieszyć inwestycji w źródła odnawialne, opierając bezpieczeństwo energetyczne okresu przejściowego na węglu? – rozważa Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA, nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. – Konieczne jest też usunięcie wszystkich barier dla rozwoju energetyki odnawialnej. Przede wszystkim wsparcie regulacyjne dużych inwestycji w farmy wiatrowe, zarówno morskie, jak i lądowe.
Bank Pekao SA ogłosił właśnie, że finansuje budowę farmy fotowoltaicznej o całkowitej docelowej mocy 285,6 MW. Po uruchomieniu produkcji będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. W strategii bank deklarował, że w ciągu czterech lat przeznaczy 30 mld na dofinansowanie projektów związanych z ekologią. Transakcja na budowę farmy będzie finansowana w ramach konsorcjum trzech banków. Łączna wysokość finansowania, jakiego udzielą banki, to 763,4 mln zł, z czego ponad jedną trzecią środków udostępni Bank Pekao.
– Stoimy u progu prawdziwego przełomu – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao. – Chcemy wydać jako bank co najmniej 8 mld zł na finansowanie projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.
Bank planuje zwiększenie udziału zielonego finansowania do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Ma ono objąć takie przedsięwzięcia, jak: farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo. Do tej pory Pekao SA był m.in. koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN Orlen, których oprocentowanie jest powiązane z ratingiem MSCI ESG. Bank wsparł też Grupę Tauron w emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Wcześniej w ramach konsorcjum Pekao udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. ©℗