Prof. dr hab. Ewa Ratajczak, była lider obszaru analiz strategicznych w drzewnictwie w Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

Czy w Polsce mamy problem z eksportem drewna? Jeśli tak, na czym on polega?
Jest to nie tyle problem z eksportem drewna, ile raczej z dostępnością surowca drzewnego i materiałów drewnopochodnych dla krajowych producentów różnych wyrobów ważnych dla polskiej gospodarki i polskich konsumentów. Problem niedoboru surowca drzewnego i dodatkowo - kwestia skokowo rosnących cen, dotyka w różnym stopniu wszystkie branże drzewne, a zwłaszcza tartacznictwo, dostarczające wyroby dla budownictwa, takie jak: materiały konstrukcyjne, stolarka budowlana, materiały podłogowe, oraz nasz flagowy przemysł, czyli meblarstwo.
O jakiej skali problemu mówimy?
Niestety, mimo że drewno jest naszym dobrem narodowym, od kilku już lat nie mamy długofalowej prognozy popytu i podaży drewna ani też strategii rozwoju i gospodarowania jego zasobami. A przecież jesteśmy europejskim potentatem w tym zakresie, zajmując pod względem zasobów drewna czwarte miejsce w UE, a piąte pod względem wielkości pozyskania. Jesteśmy też liderem w eksporcie wielu materiałów i wysoko przetworzonych wyrobów drzewnych, na dodatek - w eksporcie tym występuje od wielu lat dodatnie saldo handlu zagranicznego. Ogólnie przedsiębiorcy oceniają deficyt na ok. 3 mln m sześc. drewna, przy czym jest to deficyt i ilościowy, i strukturalny, dotyczący zwłaszcza drewna wielkowymiarowego, dającego największe możliwości zastosowań, zwłaszcza w budownictwie i meblarstwie.