Minister Finansów posumował cele RPP oraz wypowiedział się o obecnej sytuacji gospodarczej Polski.

- RPP ma dwa cele. Pierwszy to dbanie o stabilność cen. Drugi to wspieranie polityki gospodarczej rządu, o ile nie szkodzi to pierwszemu celowi. Zachęcam Radę do wypełniania jej celów - powiedział dziennikarzom.

Ponadto podtrzymał prognozę tegorocznego wzrostu PKB o 3,3 proc., a także prognozę deficytu finansów publicznych na poziomie 3,3 proc. PKB w 2014r.

- Deficyt budżetu wyniesie ok. 30 mld zł, ale istotniejszy jest deficyt całego sektora - powiedział minister finansów.

Reklama

Szczurek podczas wcześniejszego wystąpienia na konferencji powtórzył ocenę, że korzyści gospodarcze płynące z wejścia do strefy euro są obecnie dla Polski mniejsze niż wydawały się w 2004 r.

Rada Polityki Pieniężnej na listopadowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi nadal 2,00 proc. w skali rocznej. 17 z 22 ankietowanych wcześniej przez PAP ekonomistów oczekiwało, że na listopadowym posiedzeniu decyzyjnym RPP obniży stopy procentowe NBP o 25 pb. 3 ekonomistów spodziewało się obniżki stóp o 50 pb. Jedynie 2 ekonomistów było zdania, że Rada w listopadzie pozostawi stopy NBP bez zmian.

Jak wynika z danych GUS, w październiku ceny mierzone CPI spadły o 0,6 proc. rdr. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.