"Prognozujemy, że deficyt budżetowy w tym roku wyniesie około 30 mld zł" - powiedział dziennikarzom Kotecki. Jeszcze we wrześniu MF spodziewał się, że planowane wykonanie tegorocznego budżetu będzie na poziomie 34 mld zł.Z opublikowanych w poniedziałek przez resort finansów danych wynika, że deficyt po październiku wyniósł 27,25 mld zł, czyli 57,4 proc. planu na ten rok. Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa deficyt po 10 miesiącach miał wynosić 43,5 mld zł, czyli 91,6 proc. planu.

Wydatki państwa wyniosły 263.040,5 mln zł, czyli 80,9 proc. kwoty 325.287,40 mln zł planowanej na 2014 rok. Dochody budżetu państwa wyniosły 235.791,90 mln zł, czyli 84,9 proc. planu rocznego wynoszącego 277.782,2 mln zł.