Ile NCBR wydaje obecnie na innowacje? Jakie kwoty będą do dyspozycji w nowej perspektywie unijnej?
Tegoroczny budżet dofinansowań to 7,1 mld zł, z czego ok. 1 mld zł to środki krajowe, a reszta to pieniądze europejskie. W przyszłym roku budżet będzie wynosił 7,7 mld zł. Będziemy dysponowali większymi funduszami m.in. na projekty związane z obronnością. Minister obrony narodowej postanowił zwiększyć pulę środków na ten cel o 100 mln zł, będziemy więc w większym zakresie wspierać polskie wojsko. Mamy już w tym doświadczenie, a we wspomnianej puli projektów uczestniczą także policja, ABW czy Agencja Wywiadu. Współpraca pozwala na wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskich firm i uczelni do rozwoju i unowocześnienia polskiej armii. To pozytywne wyzwanie zarówno dla centrum, jak i dla MON, mobilizuje obie strony.