Takie propozycje dotyczące systemu kaucyjnego w Polsce przygotował Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań Elektro-Odzysk. Oparł je na, przygotowanym przez Civitta, raporcie „System kaucyjny w Polsce. Koncepcja modelu systemu kaucyjnego w Polsce na podstawie analizy sytuacji w kraju i benchmarku międzynarodowego”.
Przypomnijmy, że we wrześniu br. resort klimatu opublikował założenia systemu kaucyjnego, czekamy na ujawnienie projektu ustawy w tej sprawie.