Polskę czeka dalszy ciąg odbicia gospodarczego, a wzrost PKB w tym roku przyspieszy do 3,2% z 1,6% w ub.r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). W czerwcu Fundusz przewidywał, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,3%.

"Oczekujemy przyspieszenia wzrostu na Węgrzech i w Polsce, osiągając odpowiednio 2,zrobocie8% i 3,2% w 2014 r., wspierany przez rosnące inwestycje i spadające bezrobocie w Polsce oraz znaczące poluzowanie w polityce pieniężnej i wyższe wydatki publiczne na Węgrzech. W 2015 r. wzrost wyniesie średnio 3,3% w Polsce, ale spowolni do 2,3% na Węgrzech w związku z przewidywanym zacieśnieniem polityki fiskalnej i monetarnej" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook".

Według MFW, w 2019 r. wzrost PKB Polski wyniesie 3,6%, zaś na Węgrzech - 1,8%.

"Wzrost we wschodzącej i rozwijającej się Europie wyniesie blisko 3% w latach 2014-2015, co oznacza wzrost prognozy o 0,4 pkt proc. w przypadku 2014 r. Ta zmiana odzwierciedla przede wszystkim umacniającą się konsumpcję prywatną na Węgrzech i silny popyt krajowy w Polsce" - czytamy dalej w raporcie.

MFW prognozuje też, że inflacja konsumencka na koniec roku wyniesie w Polsce 0,1% w 2014 r. (wobec 0,9% w ub.r.) i przyspieszy do 0,8% w 2015 r., zaś w 2019 r. wyniesie 2,5%. Inflacja średnioroczna prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 0,0% w 2014 r. i 1,5% w 2015 r. wobec 0,7% w ub.r.

Według prognoz Funduszu, deficyt na rachunku obrotów bieżących w przypadku Polski utrzyma się na bezpiecznych poziomach i wyniesie 1,5% PKB w 2014 r. (wobec 1,4% PKB rok wcześniej) i 2,1% PKB w 2015 r., zaś w 2019 r. sięgnie 2,9% PKB.