Deficyt na poziomie 0,2 procent PKB i wzrost gospodarczy bliski 3 procent. Grecja zapowiada w przyszłym roku powrót na ścieżkę rozwoju. Według założeń budżetu, przygotowywanych przez resort finansów Ateny po raz pierwszy od 6 lat nie zanotują recesji.

Bezrobocie ma spaść do 22,5 procent z obecnych 24,5 procent, a relacja długu publicznego do PKB ma się zmniejszyć z 175 procent w 2014 do 168 procent w roku przyszłym.

Grecja liczy, że mijający rok będzie ostatnim, w którym musi spełniać wymogi stawiane jej przez pożyczkodawców, którzy uratowali Ateny w czasie kryzysu. W zamian za pożyczki od MFW i UE, Ateny musiały wdrożyć program oszczędnościowy i między innymi przeprowadzić zwolnienia w rozdętym sektorze publicznym. Udało się to tylko częściowo, a wiele grup interesów potrafiło obronić się przed utratą dostępu do pieniędzy podatników.=