Ewa Kopacz zapowiedziała w swoim expose zwiększenie wydatków na obronę do 2 procent PKB. Jak zaznaczyła, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych na nowoczesny sprzęt dla polskiego wojska.

Premier dodała, że od początku 2015 zapewnione będzie dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy. Premiowane będzie przedłużenie okresu służby oficerów i podoficerów.
"Nie można godzić się na sytuację, że Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostawę i cenę surowca od bieżących celów politycznych" - powiedziała premier. Zapewniła, że jej rząd będzie przekonywał Unię Europejską do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych.

Ewa Kopacz zapewniła ponadto, że jej rząd nie zgodzi się na wyższe ceny energii dla konsumentów. Dodała, że będzie zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stworzy ona największą na świecie sferę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na klimat gospodarczy. Dodała, że umowa taka pogłębi relacje między Europą i Ameryką.