Premier dodała, że od początku 2015 zapewnione będzie dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy. Premiowane będzie przedłużenie okresu służby oficerów i podoficerów.
"Nie można godzić się na sytuację, że Polska i inne państwa regionu są skazane na łaskę i niełaskę zewnętrznych dostawców gazu, którzy uzależniają dostawę i cenę surowca od bieżących celów politycznych" - powiedziała premier. Zapewniła, że jej rząd będzie przekonywał Unię Europejską do ukrócenia wszelkich monopolistycznych praktyk i manipulacji cenowych.

Ewa Kopacz zapewniła ponadto, że jej rząd nie zgodzi się na wyższe ceny energii dla konsumentów. Dodała, że będzie zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o wolnym handlu i inwestycjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stworzy ona największą na świecie sferę wolnego handlu i będzie miała ogromny wpływ na klimat gospodarczy. Dodała, że umowa taka pogłębi relacje między Europą i Ameryką.