Tak wynika z poselskiego projektu o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele przez rolników i ich domowników, który został już wniesiony do Sejmu. Złożyła go grupa posłów Kukiz’15 oraz PiS, co wskazuje, że nowe przepisy mają duże szanse na uchwalenie.
– Przed zgłoszeniem tych propozycji dokonaliśmy wcześniejszych ustaleń i wstępnie porozumieliśmy się z posłami reprezentującymi większość w Sejmie. Liczymy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną zainicjowane prace legislacyjne. Oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję w tej sprawie, ewentualne uwagi, poprawki – podkreśla Jarosław Sachajko, poseł Kukiz’15, przedstawiciel wnioskodawców.