Krajowi ubezpieczyciele wypłacą w tym roku swoim właścicielom łącznie prawie 6,3 mld zł, z czego niemal 2,9 mld zł to będą dywidendy z zysków lat poprzednich. Wielkość dywidend jest porównywalna z ubiegłorocznym wynikiem branży.
Nie oznacza to, że całość tych kwot opuści nasz sektor ubezpieczeniowy. Dywidenda z PZU Życie w całości zasila Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Właścicielem życiowej Warty jest spółka majątkowa i to do niej wpłynęły pieniądze. Podobny układ jest w grupie Europa. Zarówno Warta, jak i Europa należą do konsorcjum Talanx-Meiji Yasuda, w Europie udziałowcami są jeszcze spółki należące do Leszka Czarneckiego.