Forum Ekonomiczne to nie tylko okazja do wymiany poglądów. To także miejsce w którym wsparcie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa. Co daje „Dolnośląskie Innovation Rocket”?

W tym roku Instytut Studiów Wschodnich (ISW) – organizator Forum Ekonomicznego – wykorzysta fakt, że do Karpacza zjedzie ponad 3 tys. gości z całego świata do promocji małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć będzie do tego projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket”. Jest to inicjatywa o wartości 4,5 mln zł, która zostanie zrealizowana ze wsparciem środków unijnych.
W jej ramach ISW zaoferuje firmom z sektora MSP zakwalifikowanym do udziału w projekcie m.in. możliwość uczestnictwa w Forum. To oznacza przede wszystkim szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych – nie tylko z potencjalnymi kontrahentami, ale także przyszłymi inwestorami. Jak ważne są to aspekty funkcjonowania takich firm – nie trzeba nikogo przekonywać. Czasami jeden, duży klient może małemu przedsiębiorstwu dać potężny impuls rozwojowy.
„Dolnośląskie Innovation Rocket” nie jest pierwszym, ani ostatnim projektem wspierania biznesowych maluchów i średniaków. Takich działań jednak nigdy dość biorąc pod uwagę rolę, jaką firmy z sektora MSP pełnią w polskiej gospodarce. Jak wynika z przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości opracowania „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” jest ona niezmiennie bardzo duża. Liczby mówią same za siebie: maluchy i średniacy stanowią 99,8 proc. firm zarejestrowanych w Polsce, z czego same mikrofirmy, czyli zatrudniające do dziewięciu osób to 97 proc. Małych jest 2,2 proc., a średnich – 0,7 proc. (dla porównania duże stanowią 0,2 proc. przedsiębiorstw). Proporcje te nie zmieniają się właściwie od lat, chociaż zauważalnym trendem ostatnio jest przyrost liczby najmniejszych przedsiębiorstw.
MSP odpowiadają prawie za połowę polskiego PKB. Są również arcyważnym miejscem gdzie powstają miejsca pracy – w takich firmach zatrudnionych jest 6,75 mln osób, czyli 67,4 proc. ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw. W tej grupie 4,1 mln osób ma zajęcie w najmniejszych podmiotach; 1 mln – w małych, a 1,6 mln – w średnich. Widać więc wyraźnie, że inicjatyw mających na celu pomóc biznesowym zawodnikom wskoczyć z lekkiej wagi do ciężkiej nigdy dość: to po prostu sektor zbyt ważny dla polskiej gospodarki.
Do projektu „Dolnośląskie Innovation Rocket” zakwalifikowano 36 różnych firm, które reprezentują trzy obszary: innowacje, software i nowe technologie; przemysł 4.0 i hardware; oraz przemysł winiarski. Wszystkie te dziedziny wpisują się w specjalizacje, które chce rozwijać województwo dolnośląskie, DIR jest więc pod tym względem zbieżny z planami rozwojowymi tego regionu.
Dolny Śląsk wyróżnia się na polskiej mapie biznesowej. Województwo zajęło trzecie miejsce w syntetycznym rankingu regionów opracowanym na potrzeby wspomnianego już raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który brał pod uwagę kilkanaście różnych parametrów, w tym liczbę pracujących na jeden średni podmiot aktywny (pod tym względem dolnośląskie jest pierwsze w kraju). Z punktu widzenia wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw dobrą wiadomością jest również fakt, że pod względem wysokości przeciętnych wynagrodzeń brutto dla pracujących w takich firmach Dolny Śląsk zajmuje drugą pozycję w kraju (kolejno 5,3 tys. zł dla maluchów i 5,7 tys. zł dla średniaków).
Na Forum Ekonomicznym projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” będzie miał własną, wyznaczoną strefę – w namiocie przy Hotelu Gołębiewski, gdzie odbywa się większa część wydarzenia. – Uczestnicy projektu – małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska będą mogły tam informować o swoich produktach i usługach. Drugiego dnia obędzie się również śniadanie biznesowe, w którym oprócz zakwalifikowanych do „Dolnośląskie Innovation Rocket” wezmą udział także inwestorzy – mówi Aleksandra Baka z Instytutu Studiów Wschodnich.
Wśród uczestników projektu znajdują się tak różne firmy jak m.in. SatRevolution z branży kosmicznej, która wysłała już na orbitę prototypowego satelitę obserwacyjnego Światowid; Herbzy – startup zapowiadający „ziołową rewolucję”; czy Biotts - firma biotechnologiczna rozwijającą autorskie receptury leków onkologicznych, dermatologicznych oraz na choroby autoimmunologiczne.
foto: materiały prasowe
Samego Forum Ekonomicznego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Spotkania te przez ostatnich trzydzieści lat wpisały się w polskie życie gospodarcze. Karpacz, jak wcześniej Krynica, stanie się miejscem dyskusji, a także przyznawania nagród takich jak „Człowiek Roku” czy „Firma Roku”. Forum mniej jednak kojarzy ze wspieraniem biznesu, chociaż tematyka ta na przestrzeni lat była poruszana na setkach paneli dyskusyjnych.

Projekt „Dolnośląskie Innovation Rocket” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

foto: materiały prasowe