Organizacje rolnicze składają już swoje zastrzeżenia do uruchomionego przez resort w tym miesiącu programu wsparcia. Ich zdaniem przewidziane mechanizmy mogą nie przynieść zamierzonego skutku, jakim jest odbudowa branży nadszarpniętej przez ASF i skutki COVID-19.
Resort rolnictwa chce przekazać na wsparcie rolników 200 mln zł. W tej kwocie mogą liczyć na zwrot części środków na bioasekurację, wyrównanie ubytku dochodów w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań czy wsparcie w odbudowie pogłowia świń.