Partnerzy flotowi firmy, którzy dotychczas zobowiązani byli do uiszczania podatku, twierdzą, że polityka Bolta zmieniła się i od 1 sierpnia wystawia on już faktury z 23-proc. podatkiem przez polski podmiot.
Spółka potwierdziła te doniesienia. „W konsultacji z Ministerstwem Finansów, Bolt podjął decyzję o zmianie systemu rozliczeń, z VAT-u odwróconego na VAT rozliczony” – napisała firma w przesłanej DGP odpowiedzi. Jak podkreśla, zgodnie z wyliczeniami ostateczne wpływy do budżetu pozostaną bez zmian – zmieni się jedynie struktura płatności.