Wartość sprzedaży detalicznej była w czerwcu realnie o 8,6 proc. większa niż rok wcześniej – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Wzrost nominalny wyniósł 13 proc. Różnica pokazuje, jak zmieniły się ceny w handlu detalicznym.
Dane o sprzedaży były zbliżone do oczekiwań analityków. Spodziewali się oni, że nie da się utrzymać dwucyfrowej, w ujęciu realnym, dynamiki z poprzednich trzech miesięcy, która wynikała w dużej mierze ze statystycznego efektu bazy – porównania z ubiegłorocznymi miesiącami głębokich spadków w trakcie pierwszej fali pandemii. Wzrosty sprzedaży detalicznej obejmującej wyłącznie towary hamuje również znoszenie koronawirusowych ograniczeń przyczyniające się do wzrostu popytu na usługi.