Odmrożenie funduszu płac w administracji, waloryzacja kwoty wolnej od podatku, kwotowe podwyżki dla najbiedniejszych emerytów – to pomysły rozpatrywane przez rząd w ramach budżetu na przyszły rok.

Odmrożenie płac w sferze publicznej w przyszłym roku to jeden z rozważanych pomysłów – mówi DGP członek rządu. Koalicja chciałaby wykonać taki gest pod adresem pracowników budżetówki, zwłaszcza że ich pensje nie rosną od 2008 r. Hamuje je wciąż trudna sytuacja finansowa państwa. Nasz rozmówca zastrzega, że nawet gdyby odmrożenie wynagrodzeń szybko weszło w życie, to nie musi oznaczać automatycznych podwyżek dla wszystkich zatrudnianych w administracji centralnej.

– Od dłuższego czasu w gronie koalicji trwają dyskusje, że trzeba zwiększyć płace, bo najlepsi urzędnicy uciekają na prywatne posady – podkreśla inny z członków rządu.