Czy COVID-19 to dla producentów technologii dla magazynów złote czasy?
Branża rośnie bardzo szybko, przede wszystkim dzięki wzmocnieniu e-commerce, które jest obszarem zdecydowanie wygranym na pandemii. Ale nie jest tak, że branża ta nagle się pojawiła – już wcześniej szybko się rozwijała.