Dlaczego odszedł pan z rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
Zdecydowałem się na wybór innej drogi zawodowej i nie chciałem, by członkostwo w tej radzie powodowało konflikt interesów.