Spółki mogą wykorzystać zawarte w dokumencie „Wytyczne do raportowania ESG”, informacje do tego, jak prezentować niefinansowe informacje o swoim biznesie. Chodzi o działania z obszarów środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG – environmental, social responsibility, corporate governance).
Według Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podmioty stosujące się do zawartych rad będą mogły łatwiej przekonać do siebie polskich i zagranicznych inwestorów, którzy w obliczu transformacji energetycznej coraz częściej przed podjęciem decyzji zwracają uwagę na działania firm podejmowane na rzecz zielonej gospodarki. Klimat to jedna z głównych kwestii, na które zwraca uwagę dokument, ale na tym się nie kończy.