„Na koniec grudnia 2020 r. 25 banków (8 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,5 mld zł. Banki te miały ok. 8,5 proc. udziału w aktywach sektora” – informowała w lutym Komisja Nadzoru Finansowego. Liczba instytucji wykazujących ujemny wynik od tego czasu wzrosła. Przykładem jest największy polski bank – PKO BP, który 2,6 mld zł zysku raportowanego w lutym w raporcie rocznym zamienił na prawie 2,6 mld zł straty. W tym przypadku zdecydowała rezerwa na koszty ugód z osobami spłacającymi hipoteczne kredyty walutowe.
Strata i związane z tym zmniejszenie funduszy własnych może być podstawą do uruchamiania przez banki planów naprawczych. Instytucje, które realizują programy sanacyjne, są zwolnione z opłacania tego podatku. Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów podatek płaci 15 banków krajowych i sześć oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych. „Informacje o wdrożonych planach naprawy są informacjami wrażliwymi, dlatego Komisja Nadzoru Finansowego (organ właściwy do tych zagadnień) nie publikuje danych poszczególnych podmiotów. Z raportu KNF dotyczącego sektora bankowego wynika, że na koniec 2019 r. planem naprawy było objętych sześć banków komercyjnych i 60 banków spółdzielczych” – zaznacza MF.