Międzynarodowa pozycja inwestycyjna – określenie, którego ekonomiści używają dla określenia różnicy pomiędzy zaangażowaniem krajowego kapitału poza Polską i zagranicznego u nas – pozostała ujemna, ale „deficyt” na poziomie 44 proc. PKB to najmniej od 2005 r.
Zagraniczne aktywa podmiotów z Polski rosły niemal najszybciej od dekady. Przyczynił się do tego głównie wzrost zaangażowania ze strony krajowych podmiotów z sektora finansowego – nasze bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły 289 mld zł.