Stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do blisko 11% w okresie lipiec-wrzesień br., a następnie będzie sezonowo rosnąć, natomiast na koniec roku wyniesie międzt 12% a 13%, prognozuje wiceminister pracy Jacek Męcina.

"Na pewno utrzyma się tendencja spadkowa. Myślę, że realny jest poziom blisko 11% - za lipiec, sierpień i za wrzesień" - powiedział Męcina w wywiadzie dla Radia PIN. Wskazał, że resort dostrzega wzrost zapotrzebowania na pracę m.in. w branżach handlowych i logistycznych.

"Na jesieni będzie korekta sezonowa. Przypomnijmy, że dla polskiego rynku pracy duże znaczenie mają branże sezonowe - to jest turystyka, gastronomia, ogrodnictwo, rolnictwo. Wtedy bezrobocie wzrasta o 0,5-0,8 pkt proc." - dodał wiceminister. Według niego, na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie "ponad 12%, ale mniej niż 13%".

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec czerwca br. 12,0% wobec 12,5% miesiąc wcześniej. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił niedawno, że stopa bezrobocia w wakacje może spaść do ok. 11,5%. W czerwcu Rada Ministrów przyjęła w założeniach do przyszłorocznego budżetu, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 12,2% na koniec 2015 r.