Eksport w okresie styczeń-grudzień 2013 r. wzrósł o 8,0% r/r do 154,99 mld euro, zaś import zwiększył się o 1,9% r/r do 156,98 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując ostateczne dane.

Ujemne saldo wyniosło 2,0 mld euro wobec minus 10,6 mld euro w 2012 r., podano w komunikacie.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 206,1 mld USD, a import 208,8 mld USD (wzrost odpowiednio o 11,6% i o 5,2%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 2,7 mld USD (w 2012 roku minus 13,8 mld USD)" - czytamy także w komunikacie GUS.

Urząd podał wcześniej, prezentując ostateczne dane, że w całym 2012 r. eksport wzrósł o 4,9% r/r do 143,5 mld euro, zaś import zwiększył się o 1,0% r/r do 154,0 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.