Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec czerwca br. 12,0% wobec 12,5% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W czerwcu 2013 r. stopa ta wyniosła 13,2%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca wyniosła 1.678,8 tys., czyli była niższa o 11,5% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 12,2%.

Prognozy 16 ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wahały się od 12,0% do 12,1% wzrostu, przy średniej na poziomie 12,08%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,1%.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił niedawno, że stopa bezrobocia w wakacje może spaść do ok. 11,5%.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w czerwcu br. 159,7 tys. wobec 166,7 tys. miesiąc wcześniej. W czerwcu 2013 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 177,7 tys. osób.