Jak pan ocenia zmiany w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
Wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na przyjęcie toolboxu (zestaw narzędzi zapewniających bezpieczeństwo sieci – red.), który jest teraz w Polsce implementowany. Zapoznaliśmy się oczywiście z poprzednim projektem ustawy, z września ub.r. i analizujemy obecne zmiany. Ale nie komentujemy ich. Decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego leżą w gestii każdego państwa, nie nam je oceniać.