Konsensus rynkowy wynosił 51,0-51,11 pkt.

"Czerwcowe wyniki badań HSBC wskazały na stagnację w polskim sektorze przemysłowym. Liczba nowych zamówień nie uległa większym zmianom w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przerywając 12-miesięczny okres wzrostu. Wpłynęło to zarówno na wielkość produkcji, jak i poziom zatrudnienia, które wzrosły jedynie w niewielkim tempie" - czytamy w komunikacie.

Markit podkreśla, że presja inflacyjna pozostała słaba, ponieważ koszty produkcji spadły piąty miesiąc z rzędu, a ceny wyrobów gotowych zmalały w najszybszym tempie od kwietnia 2013 roku.

"W czerwcu wielkość produkcji wzrosła dwunasty miesiąc z rzędu. Tempo tego wzrostu było szybsze niż w maju, niemniej jednak było ono drugim najsłabszym w obecnym 12-miesięcznym okresie wzrostów. Odnotowano także brak presji na wydajność producentów w sektorze, ponieważ zaległości produkcyjne ponownie odnotowały wyraźny spadek" - czytamy dalej.

Mimo przerwy we wzroście liczby nowych zamówień producenci ponownie zwiększyli poziom zatrudnienia, podkreślono w materiale.

W czerwcu liczba zakupionych środków produkcji spadła drugi miesiąc z rzędu, co było wynikiem stagnacji liczby nowych zamówień oraz wysiłków zmierzających do optymalizacji zapasów. Koszty produkcji spadły piąty miesiąc z rzędu w tempie szybszym niż w maju. Firmy informowały o niższych cenach surowców oraz pozyskiwaniu nowych dostawców. Z kolei ceny wyrobów gotowych zmalały w najszybszym tempie od kwietnia 2013 roku, podał także Markit.

"Badanie PMI wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu PKB w II kwartale tego roku. Natomiast, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu w drugiej połowie tego roku i w 2015 to jednak poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, wzrost akcji kredytowej i wzrost inwestycji w I kwartale tego roku sugerują, że obecne osłabienie nie powinno się pogłębiać" - skomentowała ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agata Urbańska-Giner, cytowana w komunikacie.