Prezydent Komorowski podpisał ustawę obniżającą progi ostrożnościowe o 7 punktów procentowych. Progi są graniczną wartością relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto.

Podpisana przez prezydenta zmiana w ustawie o finansach publicznych przewiduje, że 55 procentowy próg zostanie obniżony do 48 procent, a próg 50 procent PKB do 43 procent. Obniżenie progów w mechanizmie korygującym reguły wydatkowe wiąże się z wprowadzoną zmianą w systemie emerytalnym, która zmniejszyła poziom długu publicznego. Resort finansów uważa, że zmiany ustabilizują dług na niższym poziomie i zapewnią wiarygodność polskiej polityce fiskalnej.

Podpisana przez prezydenta zmiana oznacza, że w Polsce obowiązywać będą cztery progi: 60 procent, który jest zapisany z Konstytucji, 55 procent, który nie dotyczy reguły wydatkowej, 48 procent związane z regułą i 43 procent.
Zmiany w ustawie o finansach publicznych mają też służyć "doprecyzowaniu przepisów dotyczących zasad zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową".