Pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Wiesław Rozłucki uważa, że Paweł Tamborski to odpowiednia osoba na stanowisko szefa warszawskiego parkietu. Pierwszy szef GPW podkreśla, że prawie cała kariera Pawła Tamborskiego była związana z rynkiem kapitałowym, w biurach maklerskich i bankach. Szef Rady GPW liczy, że kandydatura Pawła Tamborskiego zyska szybką akceptację Komisji Nadzoru finansowego.

Chociaż styl sprawowania starego i nowego prezesa giełdy mogą się różnić, to według prezesa rady, Wiesława Rozłuckiego ich cele są takie same. Należą do nich zwiększenie i dywersyfikacja przychodów czy umiędzynarodowienie warszawskiego rynku.

Paweł Tamborski był podsekretarzem stanu w ministerstwie skarbu państwa od 23 stycznia 2012 roku. Do jego kompetencji należało między innymi nadzorowanie rynku kapitałowego w Polsce.