W ostatnim dostępnym sprawozdaniu – na koniec września 2020 r. – zarząd Idea Banku wskazywał, że jego kapitały wynosiły 164,9 mln zł na plusie. Tymczasem z przygotowanego przez PwC oszacowania, które było dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podstawą do uruchomienia wobec Idei przymusowej restrukturyzacji i przeniesienia przedsiębiorstwa banku do Pekao, wynikało, że w końcu sierpnia kapitały Idei to 482,8 mln zł na minusie. Nawet ze sprawo zdania przygotowanego przez zarząd banku wynikało, że nie spełnia on wymogów nadzorczych (minimalny wskaźnik wypłacalności to 10,5 proc., w Idei było to 2,5 proc., a na poziomie skonsolidowanym 0,8 proc.) i właściwie nie powinien funkcjonować na rynku. Ujemne kapitały oznaczają jednak, że był de facto bankrutem.

Mniej aktywów, więcej rezerw