Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło o 4,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,5% i wyniosło 3878,31 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5514,7 tys. osób, podał GUS.

Szesnastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,3-5,2% r/r, przy średniej na poziomie 4,54% r/r (wobec 3,8-proc. wzrostu w kwietniu).

Według nich, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7-0,8% r/r w maju, przy średniej na poziomie 0,74% (wobec wzrostu o 0,7% r/r w kwietniu br.).