W lipcu w ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie w polskich przedsiębiorstwach wzrosło o 3,5 procent i wyniosło 3964 złotych i 91 groszy. W przedsiębiorstwach zatrudnionych było ponad 5 milionów 531 tysięcy osób. To o 0,8 procent więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

Prognozy ekonomistów mówiły, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 0,8 procent, a wynagrodzenie było większe o 3,7 procent niż rok wcześniej. W czerwcu wskaźniki te w ujęciu roczny wzrosły odpowiednio o 0,7 oraz o 3,5 procent.

Obecny tydzień obfituje w dane gospodarcze z Głównego urzędu Statystycznego. Jutro (20.08.) poznamy dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu, a w piątek GUS opublikuje dane o koniunkturze gospodarczej i konsumenckiej.