Eksport w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. wzrósł o 6,6% r/r do 53,43 mld euro, zaś import zwiększył się o 3,3% r/r do 52,72 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 706,4 mln euro wobec minus 915,5 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano w komunikacie. "Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 73417,7 mln USD, a import 72422,9 mln USD (wzrost odpowiednio o 10,7% i o 7,2%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 994,8 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1229,3 mln USD)" - czytamy także w komunikacie GUS.

Urząd podał wcześniej, że według wstępnych danych w całym 2013 r. eksport wzrósł o 6,5% r/r do 152,78 mld euro, zaś import zwiększył się o 0,7% r/r do 155,09 mld euro. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł r/r do 26,3% w I-IV 2014 r.

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. br. o 1,0 pkt r/r do 26,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział tego kraju w imporcie wzrósł o 0,4 pkt i stanowił 21,7% całości. Dodatnie saldo wyniosło 10968,8 mln zł (3611,6 mln USD, 2623,4 mln euro) wobec 7480,8 mln zł (2392,4 mln USD, 1811,5 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku, podał Urząd. "Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8% (w tym UE 76,8%), a w imporcie 64,9% (w tym UE 58,4%), wobec odpowiednio 82,2% (w tym UE 75,1%) i 65,6% (w tym UE 57,9%) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy w komunikacie.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 44301,1 mln zł (14570,8 mln USD, 10597,4 mln euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 42893,6 mln zł (14109,3 mln USD, 10261,5 mln euro). "W okresie styczeń – kwiecień br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu na Węgry, do Niemiec, Szwecji, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech i na Słowację, a importu – z Belgii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Czechami." - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,5% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 65,2%), a importu ogółem – 67,1% wobec 67,3% przed rokiem, podsumował Urząd.