Polska gospodarka w pierwszym kwartale tego roku zanotowała dodatnie saldo w handlu zagranicznym - podaje GUS. Nadwyżka wyniosła 2 miliardy 976 milionów złotych. Dla porównania w pierwszym kwartale 2013 roku Polska miała ujemny bilans na poziomie 3 miliardów 767 milionów złotych.

Polski eksport wyniósł w w pierwszym kwartale 223 miliardy 297 milionów złotych, a import 220 miliardy 320 milionów złotych. W porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,7 procent, a import o 4,4 procent.

Ujemne salda w handlu odnotowano z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami UE. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8 procent (w tym UE 76,8 procent), a w imporcie 64,9 procent (w tym UE 58,4 procent). Udział Niemiec w polskim eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 1,0 punktu procentowego) i wyniósł 26,3 procent, natomiast w imporcie zwiększył się o 0,4 punktu procentowego i stanowił 21,7 procent.

W okresie styczeń - kwiecień bieżącego roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu na Węgry, do Niemiec, Szwecji, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech i na Słowację, a importu - z Belgii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu - ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Czechami.