Firma British American Tobacco znana jest przede wszystkim z produkcji wyrobów tytoniowych. Mało kto wie natomiast, że w centrum jej strategii biznesowej jest redukcja wpływu wytwarzanych produktów na zdrowie publiczne. Firma zdaje sobie sprawę, że preferencje konsumentów bardzo się od siebie różną, w związku z tym nie istnieje uniwersalny produkt, który byłby Świętym Graalem. Dlatego za cel obrała sobie opracowanie całej oferty mniej ryzykownych wyrobów. Przy ich produkcji skupia się na dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze na opracowywaniu alternatywnych produktów opartych na nikotynie, takich jak elektroniczne papierosy i inne urządzenia umożliwiające wdychanie nikotyny. Po drugie na badaniach naukowych nad produktami tytoniowymi o zmniejszonym ryzyku, włączając papierosy o obniżonej zawartości substancji toksycznych oraz innowacyjne produkty tytoniowe nowej generacji.
Firma deklaruje przy tym, że angażuje się we współpracę z naukowcami i specjalistami w dziedzinie zdrowia publicznego, by w ten sposób również znaleźć poparcie dla redukcji szkodliwości wyrobów tytoniowych.
Wreszcie wnioskuje o wprowadzenie zmian regulacyjnych, które będą wspierać komercjalizację produktów o zmniejszonym poziomie ryzyka, przebadanych naukowo.

Ocena dowodów
W raportach dotyczących zdrowia publicznego sporządzonych na przestrzeni wielu lat określono, że ekspozycja na nikotynę samą w sobie nie jest znaczącym czynnikiem ryzyka w rozwoju chorób związanych z paleniem.
Królewskie Kolegium Lekarskie (Royal College of Physicians) stwierdziło, że „nikotyna medyczna jest bardzo bezpieczną substancją”. Natomiast Agencja Regulacyjna Leków i Produktów Medycznych (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) twierdzi, że „istnieje wiele dowodów na to, że nikotyna medyczna (w swoich obecnie licencjonowanych postaciach) nie stanowi znaczącego czynnika ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych ani nie powoduje raka czy choroby układu oddechowego”.
Polityka kontroli wyrobów tytoniowych na całym świecie koncentruje się jednak przede wszystkim na nakłanianiu ludzi do tego, by nie zaczynali palić tytoniu lub rzucili palenie. Jednak wielu dorosłych mimo wszystko nadal pali, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że wraz ze wzrostem liczebności światowej populacji wzrastać będzie również liczba palaczy. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to bardziej pragmatycznym podejściem jest zaoferowanie im mniej ryzykownych alternatyw.

Elektroniczny dymek
Taką alternatywą są papierosy elektroniczne, które dostarczają nikotynę wolną od substancji toksycznych obecnych w dymie. Badania konsumenckie sugerują, że dzięki temu, iż ich używanie przypomina do-świadczenia związane z paleniem papierosów, są one pierwszym produktem, który może zachęcić znaczną liczbę palaczy do zmniejszenia lub nawet zaprzestania palenia konwencjonalnych papierosów. Mogą wiec odegrać ważną rolę w redukowaniu wpływu tytoniu na zdrowie publiczne.
– Gdyby wszyscy palacze w Wielkiej Brytanii przestali palić papierosy i zaczęli korzystać z ich elektronicznych odpowiedników, oznaczałoby to ocalenie 5 milionów żyjących obecnie osób. To ogromny potencjał w zakresie poprawy zdrowia publicznego – uważa profesor John Britton, przewodniczący Tobacco Advisory Group w Royal College of Physicians i profesor epidemiologii Uniwersytetu w Nottingham, Wielka Brytania, 2013.
Zwłaszcza, że e-papierosy wiążą się z o wiele mniejszym ryzykiem niż palenie tytoniu. Oczywiście takie cechy można przypisać tylko tym elektronicznym papierosom, które zostaną wyprodukowane z zachowaniem odpowiednich standardów jakości i bezpieczeństwa.
BAT deklaruje, że na opakowaniach, wkładach i wymiennych pojemnikach na liquid w swoich produktach elektronicznych, w krajach, w których zostały wprowadzone, zamieszcza odpowiednie ostrzeżenia. Do tego produkty te są sprzedawane w opakowaniach zabezpieczonych przed dziećmi, które dodatkowo są wyraźnie oznakowane jako wyroby przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. Również marketing papierosów elektronicznych firma kieruje wyłącznie do osób dorosłych.
Podjęte środki ostrożności koncern tłumaczy tym, iż nikotyna jest substancją uzależniającą i może być niebezpieczna, jeśli będzie wdychana w stężeniach o wiele większych niż obecne w dymie papierosowym lub parach wytwarzanych przez papierosy elektroniczne.
Stoi też na stanowisku, że potrzebne są dalsze badania dotyczące wdychania substancji znajdujących się w liquidach, takich jak gliceryna i glikol propylenowy. Choć składniki te są powszechnie dopuszczone do wykorzystania w produktach żywnościowych i lekach, to ciągle pojawiają się pytania na temat skutków, jakie może przynieść długoterminowe ich wdychanie do płuc. Koncern planuje nawet prowadzenie własnych badań w tym obszarze.

Kolejne innowacje
Szczególnie że działalność Nicoventures, firmy należącej do British American Tobacco, która w grudniu 2012 r. na brytyjskim rynku przejęła spółkę CN Creative i tym samym zaistniała w najdynamiczniej roz-wijającej się kategorii z marką Vype, koncentruje się również na opracowywaniu innych innowacyjnych urządzeń umożliwiających wdychanie nikotyny. Większość takich produktów dostępnych obecnie na rynku jest klasyfikowana jako „nikotynowa terapia zastępcza” i sprzedawana jest jako środki pomocnicze dla osób, które chcą rzucić palenie. Firma BAT uważa jednak, że takie podejście zakłada traktowanie palaczy jak pacjentów. A różnego rodzaju badania wskazują, że palacze nie postrzegają siebie jako osób chorych. Dlatego według BAT produkty oferowane jako nikotynowa terapia zastępcza nie do końca odpowiadają ich potrzebom. Stąd firma ma w planach prace nad kolejnymi alternatywnymi dla papierosów produktami. Zwłaszcza że departament zdrowia Wielkiej Brytanii wyraził już zainteresowanie zachęceniem producentów do opracowywania nowych typów produktów nikotynowych, które będą bardziej przystępne i chętniej używane długoterminowo przez konsumentów. BAT zamierza wykorzystać tę możliwość do zaistnienia na tym rynku na szerszą skalę. Już zapowiada, że chce opracować produkty, których odbiorcami będą palacze jako ludzie, a nie pacjenci.
Małgorzata Biernacka

Propozycje BAT w zakresie regulacji dla produktów nikotynowych i papierosów elektronicznych:
• Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa;
• Sprzedaż wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia;
• Odpowiednie informacje dla konsumentów na temat profilu ryzyka;
• Szeroka dostępność w sprzedaży detalicznej i przez Internet;
• Odpowiedni zakres wolności w sferze marketingu;
• Elastyczność umożliwiająca szybkie wprowadzanie nowych produktów.

Ten artykuł pochodzi z dodatku Raport: Zbliżenie na redukcję szkodliwości produktów tytoniowych... Dlaczego to ma znaczenie?

Wszystkie artykuły i wypowiedzi:
Firmy tytoniowe powinny mieć udział w redukcji szkodliwości produktów tytoniowych
E-papierosy mniej szkodliwą alternatywą dla tradycyjnych papierosów
Przybywa innowacji na rynku tytoniowym
Polityka redukcji szkodliwości tytoniu
Wypowiedź Kingsley Wheaton: Produkty nikotynowe pod nadzorem
Wypowiedź Dr Richarda Tubb'a: Badania naukowe to podstawa
Trzy pytania do dr. Davida O’Reilly’ego, dyrektora ds. naukowych Grupy British American Tobacco
Wypowiedź Dr Delona Human'a,: Zapobiec setkom milionów zgonów