"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,4% w porównaniu z I kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2014 r." - podano też w komunikacie.

W I kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

W poszczególnych kwartałach ub.r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) wyglądał następująco: I kw. - 0,4% r/r, II kw. - 0,8% r/r, III kw. - 2,0% r/r, IV kw. - 2,7% r/r.