Komisja Europejska wytknęła Polsce słabości, które przeszkadzają w rozwoju konkurencyjności jej gospodarki. Bruksela opublikowała dziś rekomendacje dla krajów członkowskich. Nadzór i koordynacja polityk gospodarczych powinny w przyszłości zapobiec kryzysom.

Komisja zaleciła Warszawie między innymi usprawnienie systemu podatkowego, uznając, że system obniżonych stawek podatku VAT jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty. Wśród zaleceń znalazła się także likwidacja KRUS-u i wycofanie specjalnego systemu emerytalnego dla górników, bo przeszkadzają one w mobilności zawodowej. Za dużo jest też umów na czas określony, a brak pewności zatrudnienia obniża wydajność. Zdaniem Brukseli konieczne jest dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy i zwiększenie programów przyuczania do zawodu.

Unijni eksperci zwrócili również uwagą na małą liczbę Polek aktywnych zawodowo i na brak przedszkoli. Komisja wytknęła także słabo rozwiniętą infrastrukturę transportowej w Polsce, która jest istotną przeszkodę wzrostu. Podkreśliła, że konieczne są inwestycje w podupadającą sieć kolejową. Ponadto, według Brukseli, egzekwowanie umów w Polsce jest czasochłonne, a procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest długotrwała i uciążliwa.

Komisja oceniła również, że Polska należy do państw Unii o najniższym poziomie wydatków na badania i uzyskuje najgorsze wyniki innowacyjności. "Wspieranie innowacji w Polsce jest nastawione na unikanie ryzyka"- uznali eksperci Komisji.