Przeniesienie części kapitału funduszy za granicę może być świetną wiadomością dla ubezpieczonych. Lokowanie pieniędzy w akcjach, których kurs nie skacze jak tych z GPW, przełoży się na wysokość świadczeń

Rząd wypowiedział im wojnę, one kontratakują – sprzedają akcje w Warszawie i kupują papiery notowane na innych rynkach. Od wprowadzenia w lutym 2014 r. reformy funduszy OFE zmniejszyły zaangażowanie na krajowej giełdzie ze 128,1 mld zł do ok. 123 mld zł (dane z końca kwietnia). Wartość ich zagranicznych portfeli wzrosła z 5,8 mld zł do 7 mld zł.

W tym roku OFE mogą zainwestować za granicą 10 proc. aktywów, których wartość wynosi obecnie ok. 150 mld zł. Taką możliwość dała im zmiana ustawy regulująca działalność funduszy. To, że będą kupowały więcej papierów za granicą, jest niemal pewne – przyznają w nieoficjalnych rozmowach sami szefowie OFE.