Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w kwietniu br. wobec 1,1% w marcu br., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 0,9-1,1% przy średniej w wysokości 0,97%. NBP podał też, że wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych wyniósł w kwietniu -0,1% wobec 0,3% w marcu w ujęciu rocznym.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła kwietniu 0,3% wobec 0,5% w marcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 0,1% w kwietniu wobec 0,4% w marcu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 0,3% r/r zarówno w kwietniu wobec 0,7% r/r w marcu br.