Ponad 40 propozycji , które mają pomóc uchronić Europę przed kolejnym kryzysem. W ciągu ostatnich 5 lat Komisja Europejska przedstawiła właśnie tyle dokumentów mających na celu usprawnienie europejskiego systemu finansowego. Większość z nich została już przyjęta zarówno przez Parlament Europejski jak i kraje członkowskie, część już obowiązuje, a część jest cały czas przedmiotem negocjacji.

Jak powiedział unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier celem propozycji było przywrócenie stabilności finansowej w Europie oraz ochrona konsumentów przed nadużyciami banków: „Nie mogę powiedzieć, że kryzys nigdy się nie powtórzy , ale wiem, że dzięki tym regulacjom - jak wejdą w życie oczywiście - zmniejszymy możliwość wybuchu nowego kryzysu i jego wpływu, zwłaszcza na podatników, którzy byli dotychczas w pierwszej linii ratowania banków, tak, aby nie musieli tego już więcej robić” - powiedział Barnier.

Wśród propozycji Komisji , które zostały już formalnie zatwierdzone są m.in. zasady dotyczące utworzenia unii bankowej : wspólny mechanizmu nadzoru bankowego oraz wspólny mechanizm restrukturyzacji i likwidacji banków. Dokumenty, które cały czas czekają na przyjęcie to m.in. regulacje zwiększające bezpieczeństwo transakcji finansowych w odniesieniu do parabanków.

Reklama