26 krajów członkowskich Unii - czyli wszystkie oprócz Szwecji i Wielkiej Brytanii - podpisały się dziś pod zasadami nowego funduszu likwidacji banków. Ma on powstać w ramach drugiego etapu unii bankowej - wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i likwidacji instytucji finansowych.

Utworzenie wspólnego funduszu było częścią kompromisu zawartego pod koniec marca między państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim w sprawie drugiego etapu unii bankowej. Zasady dotyczące funduszu zawarte są jednak w oddzielnym porozumieniu międzyrządowym, które ma wejść w życie do 1 stycznia 2016 roku. Zgodnie z nim, pieniądze na ratowanie lub likwidację zagrożonych instytucji będą pochodzić już nie od podatników, ale od samych banków.

W ciągu 8 lat we wspólnej kasie ma się znaleźć 55 miliardów euro. Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier podkreślił, że podpisane dziś porozumienie jest kluczowym elementem unii bankowej. Nowa struktura, choć stworzona z myślą o krajach eurolandu, jest otwarta także dla państw spoza strefy.