Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieli Ukrainie pożyczki w wysokości 17 miliardów dolarów. Oznacza to, że Zarząd MFW zatwierdził dwuletni program wsparcia finansowego dla Kijowa.

Pomoc ta odblokuje możliwość udzielenia kolejnych kredytów z innych stron, opiewających na sumę około 15 miliardów dolarów. Fundusze mają pomóc Ukrainie ustabilizować jej gospodarkę, która znajduje się w najgorszym od 1991 roku położeniu.

Decyzja 24 członków Zarządu MFW, wśród których są przedstawiciele z Rosji i Stanów Zjednoczonych, toruje drogę do natychmiastowego wypłacenia 3,2 miliarda dolarów w gotówce dla rządu Ukrainy. Dzięki temu Kijów uniknie potencjalnego zadłużenia oraz będzie miał możliwość uregulowania zobowiązań.

Program reform na Ukrainie ma skupić się na polityce monetarnej, sektorze finansowym, polityce fiskalnej, sektorze energetycznym, zmianach w funkcjonowaniu rządu, zwiększeniu przejrzystości władzy i wprowadzeniu ułatwień dla biznesu.

MFW chce, by w odróżnieniu od ostatnich lat, ukraińska hrywna miała płynny kurs. Jednocześnie Ukraina ma zadbać o stabilność cen. Z kolei w sektorze funansowym MFW spodziewa się od Ukrainy wzmocnienia lokalnych banków i nadzoru nad nimi.

MFW liczy, że rząd w Kijowie zapewni stabilizację budżetową jednocześnie przez zmniejszenie wydatków jak i użycie narzędzi fiskalnych.