W marcu nastąpił spadek cen większości produktów rolnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - informuje Główny Urząd Statystyczny. Wyższe niż przed rokiem były ceny ziemniaków i mleka w skupie.

W skali miesiąca zaobserwowano wzrost cen większości zbóż, za wyjątkiem pszenżyta w skupie oraz pszenicy na targowiskach. Wyższe niż przed miesiącem były ceny ziemniaków w skupie, przy czym na targowiskach ceny ich spadły - czytamy w komunikacie GUS.

Zarówno w skupie, jak i na targowiskach zaobserwowano spadek cen większości produktów zwierzęcych. Więcej płacono jedynie za żywiec wieprzowy, a ceny drobiu w skupie pozostały na tym samym poziomie. Spadły również ceny mleka w skupie oraz ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu.