Za rok możemy zacząć myśleć o terminie wejścia do strefy euro, bo pod koniec 2015 roku spełnimy większość kryteriów pozwalających znaleźć się w strefie .

Według MF w przyszłym roku bez kłopotów spełnimy kryterium wejścia do strefy euro dotyczące zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych do 3 proc PKB. Za tydzień rząd ma rozmawiać o działaniach, które mają przekonać Brukselę , że ten cel zostanie osiągnięty. Resort finansów przeanalizował ponad 100 różnych działań, które mają temu sprzyjać. Ostateczny wniosek jest prosty nie potrzeba radykalnych ruchów w większości wystarczą już podjęte lub wdrażane działania i zapowiadany wzrost gospodarczy z wyższymi wpływami do budżetu. To oznacza utrzymanie w przyszłym roku zamrożenia płac w budżetówce, ale też wprowadzenie loterii paragonowej, co ma zachęcić podatników pobierania paragonów i zwiększyć wpływy z VAT.

Plany resortu oznaczają, że po raz pierwszy od 2007 roku i drugi w historii spełnimy kryterium deficytu sektora finansów publicznych. Już dziś spełniamy trzy z pięciu kryteriów: długu publicznego, inflacji oraz stóp procentowych. Po 2015 zostanie nam kwestia zgodności kursu walutowego co oznacza wejście do dwuletniego korytarza walutowego ERM 2 oraz zmian w konstytucji. Oba posunięcia to kwestia decyzji politycznych, gdyż wiążą się z bezpośrednio celowaniem w datę wejścia do UE.