GUS podał też, że wartość nominalna PKB wyniosła 1.635.745,8 mln zł (w cenach bieżących) w 2013 r. wobec 1.596.378,5 mln zł rok wcześniej. Ostatnio (w lutym br.) GUS podawał, że wartość nominalna PKB w 2013 r. wyniosła 1.631.764,0 mln zł wobec 1.595.225,4 mln zł rok wcześniej. Według opublikowanych dziś danych, wartość dodana brutto zwiększyła się w 2012 r. o 2,0%, a w 2013 r. - o 1,5%. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła odpowiednio: o 2,0% i 3,0%, w budownictwie - spadła o 3,2% w 2012 r. i o 9,0% w 2013 r.

Popyt krajowy zmniejszył się o 0,1% w 2012 r. i nie zmienił się r/r w 2013 r. Spożycie ogółem wzrosło odpowiednio o 1,0% i o 1,2%, przy czym spożycie indywidualne - o 1,3% i o 0,8%, zaś publiczne - o 0,2% i o 2,8%, podał także GUS. Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 1,6% w 2012 r. i o 0,2% w 2013 r. Eksport zwiększył się o 3,9% w 2012 r. i o 4,6% w 2013 r., zaś import - spadł o 0,7% w 2012 r. i wzrósł o 1,2% w 2013 r., podał także Urząd.