Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2.255,9 tys., czyli była niższa o 0,2% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 3,5%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 14,0%.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu br.