Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2014 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 5,3% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 6,3%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych wzrosła o 14,4% r/r (oczekiwano wzrostu średnio o 3,7%).

" W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 18,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,6%, maszyn i urządzeń – o 12,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1% oraz urządzeń elektrycznych o 8,5%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,7% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,0%, podał też GUS.

Reklama

"Zarówno w porównaniu z lutym ub. roku, jak i styczniem br. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W stosunku do lutego ub. roku w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 25,4%, w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 16,8%, a we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,1%" - czytamy dalej.