Sytuacja na naszym rynku pracy powinna w ciągu najbliższych miesięcy poprawiać się - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia od jesieni ubiegłego roku wykazuje tendencję do spadku. Luty był siódmym z kolei miesiącem, w którym jego wartość zmalała.

Analitycy BIEC dodają, że w związku z pewnym opóźnieniem reakcji rynku pracy na wzrost gospodarki, spadku stopy bezrobocia można spodziewać się za kilka miesięcy. W ich opinii, styczniowy wzrost bezrobocia do poziomu 14% miał w zdecydowanej mierze charakter sezonowy.