Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia wyniosła 2.260,7 tys., czyli była wyższa o 4,8% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 1,5%. 

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4%. 

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu br.