Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec stycznia br. 14,0% wobec 13,4% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu 2012 roku stopa ta wyniosła 14,2%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia wyniosła 2.260,7 tys., czyli była wyższa o 4,8% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 1,5%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4%.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu br.