Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2013 roku o 2,7% r/r wobec 1,9% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.W połowie lutego GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 2,7% r/r w IV kw. ub.r

"W IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%" - podano też w komunikacie.

W poszczególnych kwartałach 2013 r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) wyglądał następująco: I kw. - 0,5% r/r, II kw. - 0,8% r/r, III kw. - 1,9% r/r.

Wzrost PKB w całym 2013 r., w stosunku do danych opublikowanych w styczniu, pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 1,6%, podał także Urząd.