Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w lutym na poziomie plus 3 pkt, czyli wzrósł o 2 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 15% (przed miesiącem odpowiednio 16% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Poprawiają się, mimo to nadal niekorzystne, oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy w komunikacie.

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w styczniu. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać, podano również.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 20 - wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów farmaceutycznych (plus 19 - spadek o 4 pkt proc.), urządzeń elektrycznych (plus 19 - wzrost o 6 pkt proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 19 - spadek o 2 pkt proc.), pozostałego sprzętu transportowego (plus 19 - podobnie jak przed miesiącem).

Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 13 - spadek o 2 pkt proc.), wyrobów tekstylnych (minus 2 – spadek o 3 pkt proc.), poinformował również GUS.